Taller Jornades de Pensament Computacional a l'educació matemàtica

Adjunt teniu els arxius que treballarem al taller.

En aquest taller, utilitzarem els llenguatges de programació eSeeCode i Pyturtle per a treballar en reptes de matemàtiques concrets. Aquests casos reals que hem treballat amb alumnes ens permetran abordar els conceptes bàsics del pensament computacional i explorarem com, amb només unes poques instruccions, podem realitzar grans exploracions. Mitjançant eSeeCode i Pyturtle, els participants tindran l'oportunitat d'aprendre a programar de manera interactiva i visual, posant en pràctica els seus coneixements matemàtics. Poder proporcionar als alumnes un entorn de programació, pot ajudar a treballar de manera autònoma i profunda l’exploració matemàtica i el pensament computacional.

En resum hi ha 4 activitats possibles:

  1. Pattern Blocks: aquesta activitat està pensada per fer-se amb eSeeCode, i més en particular en el següent enllaç: https://eseeco.de/mfj5q
  2. Som artistes: aquesta activitat està pensada per treballar els primers programes, la creativitat artística, la metodologia que fem a classe. També es poden treballar les coordenades. Ens pot ajudar l'arxiu de Colors.
  3. Sangaku: aquesta és una activitat introductoria de trigonometria. Per poder dibuixar les figures ens falten a vegades mesures (com els angles i els costats) i per tant ens ajudem de la programació per trobar-los. Es pot fer amb eSeeCode o pyTurtle. És important veure que l'avaluació visual facilita l'autocrítica del programa.
  4. Project euler: aquests programes necessiten d'un plantejament més rigurós. Són problemes que requereixen d'un únic resultat, i que no són visuals.

També trobareu l'arxiu de com treballar, i la presentació.

Enllaç presentació: Concursos com a font de recursos.