Explorium

Benvinguts al taller de robòtica!

Fent un quadrat
Representation of the GCD

Clicant en aquest enllaç podreu accedir a la plataforma de programació eSeeCode .

L'objectiu inicial és fer un quadrat. Mirant les diferents instruccions podem fer el quarat avançant i girant quatre cops. Aquest programa és senzill d'escriure.

   forward(100)
   turnRight(90)
   forward(100)
   turnRight(90)
   forward(100)
   turnRight(90)
   forward(100)
   turnRight(90)


Podem veure que aquest programa no genera cap animació. Per fer una animació necessitem les instruccions: snapshot i animatelayers. Modifica l'anterior programa per generar l'animació.

Podem simplificar el codi anterior utilitzant un bucle. Els bucles poden ser amb comptadors (per repetir un nombre de cops) o amb condicions (mentre es compleixi una condició). Els primers són for o repeat, i el segons són els while.


  repeat (4) {
	forward(100)
	turnRight(90)
	snapshot()
   }
   animateLayers()

Si cliqueu a la vista "Code" podreu teclejar el vostre propi codi. Intenteu fer les modificacions necessàries per dibuixar un triangle equilàter.

A partir d'aquí podeu intentar els reptes amb els robots. Obriu el programa EV3 i començarem per fer el quadrat allà. Quines diferències pots detectar?